Contact Us

Jiliding Marine Biotech Co, Ltd

Address: No. 12 Dongyuan Rd, Liuhe Town,
  Taicang City, Jiangsu Province, China
Phone: +86 512 81603675
Fax: +86 512 81603676
Email: info@jiliding.com